Keystone logo
The University of North Carolina at Chapel Hill Online

The University of North Carolina at Chapel Hill Online

The University of North Carolina at Chapel Hill Online

מבוא

לקרולינה יש מבחר גדל והולך של תכניות בוגרות ותואר ראשון מקוון לקבלת אשראי אקדמי. בתי הספר המקצועיים של האוניברסיטה והמרכז לחינוך מתמשך מציעים גם מבחר מוגבל של תוכניות מרחק בפורמטים אחרים עבור אוכלוסיות מיוחדות, כמו גם מגוון רחב של תכניות חינוך מרחוק שאינן אשראי.

תכניות חינוך מרחוק באוניברסיטת צפון קרוליינה-צ'אפל היל מאושרות על ידי מדינת צפון קרוליינה להשתתף במועצה הלאומית להסכמי הדדיות בנושא אישור המדינה. המועצה הלאומית להסכמי הדדיות במדינה היא גישה אזורית וולונטרית לפיקוח ממלכתי על חינוך מרחוק על-תיכוני.

מיקומים

  • Chapel Hill

    Chapel Hill, ארצות הברית

    שאלות