Keystone logo
Structuralia תואר שני בפרויקטים של אנרגיית מימן
Structuralia

תואר שני בפרויקטים של אנרגיית מימן

Online

1 Years

אנגלית

זמן מלא

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 6,490

למידה מרחוק

מבוא

למה להמשיך לתואר שני

Structuraliaתואר שני בפרויקטים של אנרגיית מימן היא התוכנית היחידה המשלבת את כל התחומים השונים המעורבים במגזר אנרגיית המימן. ההיבטים העיקריים הכלולים בתוכנית זו הם עיצוב אסטרטגיה, מימן כמוצר, תשתיות נלוות ומקורות מימון. בלימודי תואר שני זה יוכל הסטודנט לרכוש ידע ומיומנויות מתאימים שיאפשרו לו לנהל פרויקטים הקשורים למימן ולהגיב לכל מצב שעלול להיווצר בעת מילוי תפקידו.

התואר השני בפרויקטי אנרגיית מימן תוכנן להעניק לסטודנטים גישה לידע רוחבי הקשור להיבטים מרכזיים של מגזר ייצור אנרגיית המימן. למען האמת, הוא נועד לעזור לתלמידים לפתח את הכישורים הדרושים כדי להשתתף בהצלחה בפרויקטים שונים כל הדרך מהשלב הרעיוני ועד לשלב האסטרטגי. לכן, ולשם כך, תוכנית זו בנויה ל-9 מודולים שמתעמקים בהדרגה במאפייני מימן כאלמנט, כמו גם בהשפעה האנרגטית והסביבתית שלו.

מלגות ומימון

תכנית לימודים

על בית הספר

שאלות