Keystone logo
Southern Maine Community College Online

Southern Maine Community College Online

Southern Maine Community College Online

מבוא

Southern Maine Community College Online אנו מבינים כי יתכן שאתה מאזן בין החיים כמקצוע עובד או כהורה או פשוט רוצה להרוויח השכלה בזמן ובמיקום הנוח לך. לכן אנו מציעים קורסים מקוונים והיברידיים ותארים מקוונים בלימודים ליברלים ומנהל עסקים. הקורסים המקוונים שלנו מבוססים על אותם סטנדרטים מצוינים שהיו אבן הפינה של מכללת קהילת דרום מיין בשבעת העשורים האחרונים. כמו כן, תקבל את התמיכה המקוונת הדרושה לך כדי להבטיח את הצלחתך בדרך לעתיד טוב יותר.

מיקומים

  • South Portland

    Fort Road,2, 04106, South Portland

    שאלות