Keystone logo
Multnomah University Online

Multnomah University Online

Multnomah University Online

מבוא

משימתה של אוניברסיטת מולטנומה לצייד סטודנטים נוצרים באמצעות השכלה גבוהה כדי להפוך למנהיגי משרתים בעלי יכולת תנכית, מיומנים מבחינה אקדמית, מעוצבים רוחנית ומעורבים תרבותית, המעוצבים ככוח המשתנה בכנסייה, בקהילה ובעולם.

זהו החזון של אוניברסיטת Multnomah להיות קהילה מגוונת המכשירה סטודנטים לאהוב את ישו ולשרת את שכניהם בחייהם ובעבודתם.

מיקומים

  • Portland

    8435 NE Glisan St. Portland, OR 97220, , Portland

    שאלות