Keystone logo
Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

מבוא

איגוד המכללות הקהילתיות של מישיגן הוא ארגון ממוקד רשת עם מרכזי מצוינות יזמים (מרכז להצלחת סטודנטים, מכללות מישיגן ברשת, ותכנית ההכשרה למשרות חדשות במישיגן), אשר מכוורת דבורים סביב 'הרכזת', ליבת מישיגן. איגוד המכללות הקהילתיות , המתמקד בסניגור חקיקה וציבורי.

איגוד המכללות הקהילתיות של מישיגן הוא העמותה של מכללות קהילות ציבוריות במישיגן שמטרתן לספק מנהיגות בנושאים הנוגעים למכללות החברות.

מיקומים

  • Michigan City

    110 W. Michigan Ave., Suite 650 | Lansing, | 48933, , Michigan City

    שאלות