Keystone logo
McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

מבוא

חינוך פותח את העולם לתלמידים ומורה יודע שלמידה לעולם לא נעצרת. אנו מקנים ערך זה לתלמידים שלנו כדי שהם יעבירו אותו בכיתות שלהם.

התלמידים מוכנים בידע כללי, השכלה מקצועית וערכים מיוחדים. באמצעות אינטראקציה קרובה עם חברי סגל, התמחות והזדמנויות להוראת סטודנטים, מוכנים הסטודנטים למלא את תפקידיהם במקצוע ההוראה כמנהיגים התורמים לקידום התרבותי והאינטלקטואלי של קהילותיהם.

מיקומים

  • Lake Charles

    Ryan Street,4205, 70605, Lake Charles

    שאלות