Keystone logo
Illinois Institute of Technology Online

Illinois Institute of Technology Online

Illinois Institute of Technology Online

מבוא

המרכז לחדשנות למידה עונה על הצרכים והאתגרים המתפתחים של סביבות הלמידה באילינוי טק. לצוות המרכז ניסיון של שנים בסיוע לפקולטה בהדרכת קורס מקוונת ואישית. מדריכים יכולים לפנות למרכז לקבלת סיוע בניהול פיתוח והפקת סגל, ובמתן הכשרות סגל לחינוך מקוון, עיצוב הוראה וטכנולוגיה ופדגוגיה ללימוד מקוון ולמידה בכיתה.

המרכז ימשיך לשכלל ולהרחיב את היצע השירותים שלו במאמץ לתת מענה לצרכים והאתגרים המתפתחים של סביבת למידה מקוונת.

מיקומים

  • Chicago

    West 35th Street,10, 60616, Chicago

    שאלות