Keystone logo
Fundación Universitaria Internacional de La Rioja - UNIR Colombia

Fundación Universitaria Internacional de La Rioja - UNIR Colombia

Fundación Universitaria Internacional de La Rioja - UNIR Colombia

מבוא

אנחנו מוסד להשכלה גבוהה, המאורגן כגוף ללא מטרות רווח, שהוקם על פי חוקי הרפובליקה של קולומביה. יש לנו מעמד חוקי המוכר על ידי משרד החינוך הלאומי של קולומביה, באמצעות החלטה מס' 13130 מיום 7 ביולי 2017. המייסדים הם האוניברסיטה הבינלאומית של לה ריוחה, SA (ישות בעלת אזרחות ספרדית) ו-Unir Rioja Colombia SAS ( ישות בעלת אזרחות קולומביאנית). אחת מאבני הדרך החשובות ביותר בתולדותינו הייתה קבלת הרישום המוסמך הראשון לקריירת הנדסת מחשבים, שהושגה ב-21 בספטמבר 2017. כלומר, הרישיון שה-MEN מעניק לתכנית להשכלה גבוהה כאשר הוא מוצג שעומד בדרישות הנדרשות תנאי איכות. משמעות הדבר הייתה הופעת הבכורה החינוכית של קרן האוניברסיטה הבינלאומית של לה ריוחה, אם כי לאחר מכן בעקבותיה הרשומות המוסמכות של כל הקריירה וההתמחויות שלנו.

המטרה שלנו היא לאפשר גישה ללימודים באוניברסיטה לכל אחד במדינה. יש לנו רגישות מיוחדת לתת מענה למי שבשל נסיבות שונות אינו יכול לגשת למרכזים פנים אל פנים, או למי שביכולתם לעשות זאת, מעדיפים לבחור בפתרונות פתוחים וחדשניים יותר שהטכנולוגיות המתפתחות נפתחות עליהם. האינטרנט.

מיקומים

  • Bogotá

    Calle 100 No. 19-61 piso 8º, Bogotá – Colombia, , Bogotá

    שאלות