Keystone logo
Champlain College - Online

Champlain College - Online

Champlain College - Online

מבוא

הצמיחה האישית והמקצועית שלך היא המטרה שלנו. כל מה שאנחנו עושים מבוסס על המשימה המוסדית שלנו ומחויבות עזה להצלחה של סטודנטים מבוגרים. מעז לצפות מאיתנו ליותר.

כחטיבה המקוונת של מכללת שאמפליין, יש לנו את הכבוד הגדול לשנות קריירה ולהגביר את חייהם של מבוגרים עובדים - ומבוגרים המבקשים לחזור למקום העבודה - ברחבי הארץ באמצעות השכלה גבוהה פעילה ויישומית.

במכללת Champlain Online אנו משיגים זאת בעיקר באמצעות תוכניות הרווקים המקוונות המקובלות והמוערכות המקוונות שלנו שזכו לשבחי הביקורת, המונעות על ידי התשוקה שלנו ללמידת מבוגרים ומונעת על ידי עדשת הערכים שלנו.

מיקומים

  • Burlington

    Lakeside Avenue,175, 05401, Burlington

    שאלות