Keystone logo
© Eva Dang
Cambridge Islamic College

Cambridge Islamic College

Cambridge Islamic College

מבוא

Cambridge Islamic College 'היא לייצר דור של חוקרים והוגים אסלאמיים עצמאיים אשר במקביל עובדים מקצועיים התורמים לחברה הבריטית הרחבה. Cambridge Islamic College מחויבת לגשר על הנתק בין חינוך חילוני רגיל ללימודי אסלאם מיוחדים. זה שם דגש מיוחד על משיכת סטודנטים בהירים ובעלי יכולת שהם כבר אנשי מקצוע או על הדרך להפוך למקצוענים. היא מצפה מבוגריה להיות פעילים כמודלים לחיקוי בקהילותיהם, המכובדים הן בזכות ידיעתם בדת והן בזכות הגמישות, הריאליזם ועצמאות הנפש בה הם מיישמים אותה. בדרך זו הם יעניקו השראה לאחרים לשלב בין העיסוק באיסלאם לבין דאגה חיובית להשתמש בכישוריהם האישיים והמקצועיים לטובת כל החברה.

מיקומים

  • Cambridge

    Sturton Street,58, CB1 2QA, Cambridge

    שאלות