Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
American University - School of International Service (SIS)

American University - School of International Service (SIS)

American University - School of International Service (SIS)

מבוא


ה בית הספר לשירות בינלאומי (SIS) באוניברסיטה האמריקאית מבין כי האתגרים הגלובליים המורכבים מחייבים פתרונות בין-תחומיים משותפים. הקהילה SIS מגוונת מאוחדת על ידי הרעיון של שירות.

צוות המומחים, הצוות התומך ורשת של עמיתים מוכשרים מכינים סטודנטים לקריירה בעניינים בינלאומיים, תוך שימת לב לרגישות והבנה בין-תרבותית, מומחיות מקצועית ומיומנויות אנליטיות חזקות. SIS מדורגת באופן עקבי כבית הספר העליון עשר של עניינים בינלאומיים על ידי מגזין החוץ מדיניות.

שאלות