שינוי קונפליקט מתקדם

כללי

תיאור התכנית

סקירה כללית

קורס זה עוסק בקונפליקטים בין אישיים, בסיבות, באסטרטגיות התמודדות ובפתרון סכסוכים מנקודת מבט פסיכולוגית חברתית.

מטרות

מטרות הקורס הן:

1. קבלת תובנה לגורמים פוטנציאליים לסכסוכים בין אישיים.

2. קבלת תובנה בקונפליקטים בארגונים והערכת הגורמים התורמים.

3. ניתוח קונפליקטים ויכולת להציג פתרונות אפשריים.

תוכן חלק ראשון

החלק הראשון של הקורס יעסוק בסיבות פוטנציאליות לקונפליקטים בין-אישיים, משיכה ומערכות יחסים, עם התפתחות קשרים חברתיים. היווצרות התנהגות והתנהגות יילמדו על מנת להבין טוב יותר את ההשפעה של חברות בקבוצה כמו גם תהליכים של השפעה חברתית: קונפורמיות, ציות וצייתנות. יתר על כן, התנהלות עוינת בין קבוצות כמו דעות קדומות, סטריאוטיפים, אפליה ותוקפנות תידון יחד עם החוט המשותף של האנושות כמו אלטרואיזם וצורות אחרות של התנהגות פרוסוציאלית. מושגים של מוסר ותחרות, צדק ושיתוף פעולה יפורטו גם הם.

תוכן חלק שני

בחלק השני של הקורס ישים תשומת לב לקונפליקטים בין אישיים באופן ישיר, תוך התבוננות בסיבות פוטנציאליות, אסטרטגיות התמודדות ונקודות מבט על פתרון סכסוכים בארגונים. יחסים ועימותים בעבודה וכוח ארגוני יידונו לאור פוליטיקה וגורמים מגדריים. קונפליקטים תרבותיים בפרספקטיבה חוצה תרבויות יידונו גם לצד תפיסות של הוגנות ופיוס.

עדכון אחרון: ינו 2021

מלגת Keystone

גלה את האפשרויות שהמלגה שלנו יכולה להעניק לך

אודות בית הספר

The Transcend Peace University, TPU is an all-online university, currently headed by Prof. Dr. Johan Galtung, widely recognized as the core founding-figure of the academic discipline of peace studies. ... קרא יותר

The Transcend Peace University, TPU is an all-online university, currently headed by Prof. Dr. Johan Galtung, widely recognized as the core founding-figure of the academic discipline of peace studies. Our inter-disciplinary courses are designed to cover issues pertaining to peace and development studies. קרא פחות