דוקטורט למחקר במשפט, בחינוך ופיתוח

כללי

2 מיקומים זמינים

תיאור התכנית

מצגת

הנורמות והמדיניות של האיחוד האירופי מדגישות יותר ויותר את החשיבות הכלכלית והחברתית של מדיניות שיתוף הפעולה בין המדינות, תוך התמקדות בהכשרה כגורם האיכותי המכריע של המודרניזציה והחדשנות של מנגנוני הייצור, שוק העבודה, תהליכי ההוראה והתרבות ולהשיג רמות שוויוניות יותר של השתתפות דמוקרטית ואינטגרציה חברתית בלבד; על מנת להשיג מערכת חינוך וחינוך מודרנית יותר ולהשיג כלכלה מבוססת ידע תחרותית ודינאמית יותר ברחבי העולם, האיחוד האירופי תורם לפיתוח הדרכה איכותית ולכן הוא מעודד שיתוף פעולה בין מדינות חברות ומדינות מחוץ לאירופה באמצעות שלושה צירים בסיסיים:

 • בניית ידע
 • פיתוח מרחב תרבותי.
 • התאחדות האזרחים לבניית הארצות שלהם.

החינוך האקדמי חייב להיות מסוגל לצפות ולהיערך לצרכיה של חברה חדשה המבוססת יותר ויותר על יכולות הידע והלמידה של חבריה, פיתוח יכולות חדשות ויכולות גם בזכות חדשנות וחלוקה מחדש שוויונית של ידע, אחריות בקבלת החלטות, מודלים ארגוניים, מכשירים לפעול; בחברה המודרנית של ידע, הכשרה מתמשכת, כשירות, מקצוענות ודרישות של חדשנות מייצגים צורך בסיסי, עדיפות ובלתי ניתנת לצמצום הן עבור איטליה והן עבור כל מדינות אירופה ועל העולם התרבותי כולו; הכשרה אקדמית, בשל רמת האיכות הגבוהה והפרספקטיבה הבין-תחומית שלה, מציעה כלים תרבותיים מתאימים כדי להשיג ידע מעמיק וספציפי על התופעות שבהן היא עוסקת.

בית הספר הבינלאומי לדוקטורט של מדריד נוצר, לתיאום, ארגון וניהול של לימודי הדוקטורט של האוניברסיטה, של הפעילויות הטמונות ביצירת ופיתוח של דוקטורנטים ופעילויות אחרות קוהרנטית עם אסטרטגיית המחקר והחדשנות של האוניברסיטה. תיאום זה מוביל לסינרגיות בשימוש במשאבים ולהגברת ההכשרה הבין-תחומית של דוקטורנטים, היבט אופייני וחיוני של הדוקטורט. במובן זה, בית הספר לדוקטורט בספרד מארגן פעילויות הכשרה וסמינרים משותפים לכלל הדוקטורט, שבו הם חשופים לנושאי מחקר בתחומים אחרים משלהם, ובכך תורמים לעידוד התחום הבין-תחומי וההסתגלות ל הדרישות של החברה של תוכניות הדוקטורט מאפשר לגייס את הפוטנציאל של האוניברסיטה ורשתות המחקר שלה.

בתוך הפונקציות האקדמיות של בית הספר יהיו אלה של:

 • לתכנן ולהציע את תכניות הדוקטורט המוצעות בבית הספר הבינלאומי לדוקטורט, המקדמות את האיכות הגבוהה ביותר בפיתוח התוכניות האמורות, בהתאם לחששות וליוזמות של המחלקות האקדמיות.
 • תיאום והשתתפות פעילה בתהליכי הערכת איכות התוכניות: באימות, במעקב ובהסמכה.
 • לתכנן, להפיץ, לארגן ולפקח על הפעילויות הכרוכות בהיווצרות ופיתוח של לימודי דוקטורט, המיועדים לדוקטורנטים ולחוקרים המקושרים לבית הספר הבינלאומי לדוקטורט, במטרה לעמוד בדרישות רכישת הסמכויות שנקבעו בדו"חות המאומתים , מצד אחד, ולקדם את המחקר ואת המצוינות הפדגוגית של סגל ההוראה של האוניברסיטה.
 • ייצוג והשתתפות במוסדות או בפעילויות הקשורות להכשרה בתחום המחקר ייפלו בבית הספר הבינלאומי לדוקטורט.
 • קביעת קריטריונים להערכה לדוקטורט, על פי ההכשרה המקצועית של כל תכנית.
 • מעקב ובקרה על התוכניות הנוגעות להערכת פעילויות ההדרכה והחקר של הדוקטורט.
 • להקצות את ההוראה לפעילות ההדרכה המארגנת ומעריכה את פעילות ההוראה של סגל ההוראה המשתתף בהוראתם.
 • קידום איכותם של תזות הדוקטורט שהוכנו בתכניות הדוקטורט, קידום מדדים למצוינות והשפעה.
 • לקדם שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים וחוקרים כדי לעודד בינאום ומצוינות מחקרית.
 • במקרה של תכניות בין-לאומיות, בית הספר לדוקטורט ימלא את תפקידי התיאום עם מוסדות הקונסורציום.
 • עודד את ניידותם של פרופסורים וסטודנטים הקשורים לדוקטורט.

סופיות הדוקטורט

ללא קשר לתוכנית הלימודים המתאימה ולתקנות הרגולטוריות המתאימות שלה, קורסי הדוקטורט מכוונים להכשרה המתקדמת של הסטודנט בטכניקות המחקר ויכללו הכנה, הצגה וקריאה של עבודת הדוקטור.

עבודת הדוקטורט תכלול עבודת מחקר מקורית שפותחה על ידי הדוקטורנט בכל תחום ידע. התזה אמורה לאפשר לדוקטורנט לעבוד באופן עצמאי בתחום התעודה.

תוכנית הדוקטורט שהושקה על ידי פגסו אינטרנשיונל מאפשרת מחקר מדעי בתחומים המאופיינים על ידי נושא הפיתוח, המובנת בערך הסמנטיקאי הרחב יותר שלה, המתייחסת הן להיבטים הקשורים לצמיחת האדם והן לבעיות של התפתחות קבוצתית. חברתי, אמנציפציה של הנושאים השוליים, הסכסוך הבין-תרבותי, כללי הדו-קיום האזרחי, משמעת ההתנהגות, הפעילות החברתית והסכסוך הבינלאומי, עד לשיקולים על תרבות, אמנות, בריאות, איכות חיים ניהול החדשנות במוסדות.

פעילויות הדרכה

פעילות ההדרכה של הדוקטורט במשפט ובחינוך מתבצעת בעיקר באינטרנט ויש לה עקמומיות בין-תחומית ומדויקת בין-תחומית ומדויקת ביותר; קשוב לטכניקות המחקר והנהלים הנדרשים על ידי לימוד תהליכים אבולוציוניים דינמיים ומורכבים, גם מבחינת המדיניות החברתית וניהול החברה הגלובלית, בהשתתפות דוקטורנטים בתוכניות מחקר, סמינרים, מפגשי לימוד , על פי פרויקט הוראה בעל זהות חזקה וספציפית וחשוף באופן קבוע לרגעי שליטה ואימות, הן פנימיים והן חיצוניים, גם באמצעות השתתפות בבתי ספר לדוקטורט המקודמים על ידי אגודות מדעיות, על פי תוכניות בין אוניברסיטאיות.

פרופיל Ingresso

זה נדרש כי סטודנטים שנכנסו לתואר דוקטור מקוון סיימו תואר ראשון ותואר שני בתחומי מדעי החברה והמשפטים. לתלמידים שהוועדה האקדמית של תכנית הדוקטורט מגלה בהם מחסור בהדרכה, הם עשויים להידרש להשלים את תוספי ההכשרה, שעשויים להיות מודול מתודולוגיית המחקר המוצעת בתכנית זו, עבור אותם סטודנטים שמגיעים לתארים לתואר ראשון או לתואר שני ללא הכשרה כזו, או כל אחד מהמודולים של התואר השני הקשורים לתוכנית זו, בהתאם לקו המחקר שבו התלמיד מתכוון לשלב.

דרישות קבלה

יהיה צורך להיות בעל תארים רשמיים של תואר, או שווה ערך, ותואר שני באוניברסיטה. להיות בעל תואר אקדמי רשמי, המאפשר גישה לתואר שני ועברו מינימום של 300 ECTS במערכת הלימודים הרשמיים באוניברסיטה, אשר לפחות 60 חייב להיות ברמת המאסטר. להיות בעל תואר שהתקבל על פי מערכות חינוך זרות, ללא צורך homologation, לאחר אימות על ידי האוניברסיטה כי התואר accirms ברמה של חינוך שווה תואר רשמי באוניברסיטה הספרדית, וכי היא מסמיכה במדינה המנפיקה תואר לגישה ללימודי דוקטורט. להיות בעל תואר נוסף דוקטורט ספרדית שהתקבלו בהתאם לפקודות האוניברסיטה הקודמת.

עדכון אחרון: מרץ 2020

אודות בית הספר

INISEG es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales qu ... קרא יותר

INISEG es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales que se desarrollan en el área de la Seguridad Global. קרא פחות
מדריד , זמורה + 1 יותר פחות