American University - School of International Service (SIS)

מבוא

קרא את התיאור הרשמי


ה בית הספר לשירות בינלאומי (SIS) באוניברסיטה האמריקאית מבין כי האתגרים הגלובליים המורכבים מחייבים פתרונות בין-תחומיים משותפים. הקהילה SIS מגוונת מאוחדת על ידי הרעיון של שירות.

צוות המומחים, הצוות התומך ורשת של עמיתים מוכשרים מכינים סטודנטים לקריירה בעניינים בינלאומיים, תוך שימת לב לרגישות והבנה בין-תרבותית, מומחיות מקצועית ומיומנויות אנליטיות חזקות. SIS מדורגת באופן עקבי כבית הספר העליון עשר של עניינים בינלאומיים על ידי מגזין החוץ מדיניות.

מיקומים